Passend onderwijs


Alle kinderen zijn bij ons van harte welkom. We streven ernaar om hen te begeleiden op een manier die bij ze past. Door passend onderwijs te bieden houden we rekening met de individuele verschillen tussen kinderen. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig en dat bieden wij graag.

Samen met de ouders stellen wij een individueel plan op. Wij bieden diverse vormen van specifieke ondersteuning. Dat kan zijn als een kind zich niet volgens de verwachting ontwikkelt, maar ook als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft.

Meer informatie over passend onderwijs vindt u in onze schoolgids en in ons Schoolondersteuningsprofiel.