Onderwijs op onze school


Het onderwijs op IKC Waterrijk is toekomstgericht en uitdagend. Wij noemen ons onderwijs ‘Rijkonderwijs’. Persoonlijke aandacht voor uw kind staat centraal. Leerlingen mogen voor een deel zelf kiezen hoe zij hun tijd invullen. Zo stimuleren we eigenaarschap en kunnen zij zich op het eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Natuurlijk staan kinderen er niet alleen voor. Zij worden bij elk vakgebied ondersteund door leerkrachten die ieder een eigen specialisme hebben. Wel zo fijn voor uw kind, want zo krijgt het alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft om uitgedaagd te worden. We werken vanuit prikkelende thema’s die aansluiten bij de kinderwereld en de actualiteit en die de interesse van kinderen prikkelen.

Rijk onderbouw
In het Rijk onderbouw vormen de leerjaren 1, 2 en 3 samen een geheel. Binnen dit Rijk onderbouw heeft elk kind een eigen stamgroep. Deze groep start en eindigt de dag in het eigen lokaal met een vaste leerkracht. Tussendoor kunnen ze spelen en leren in de verschillende ruimtes.

Rijk midden- en bovenbouw
Vanaf groep 4 heeft elk kind een vaste stamgroep. In het Rijk middenbouw en het Rijk bovenbouw krijgen leerlingen in de ochtenden les in de vakken zoals taal en rekenen. Een aantal middagen per week werken we volgens het Rijkonderwijs waarbij leerlingen groepsdoorbroken werken vanuit prikkelende thema’s.

Breinhelden
Via Breinhelden leren kinderen dat zij beschikken over vijf verschillende krachten: gevoelskracht, aandachtkracht, doorzetkracht, startkracht en spiegelkracht. Zij leren dat ze deze breinkrachten verder kunnen ontwikkelen. Met behulp van verhalen, opdrachten en speciale spelletjes leren ze naar zichzelf te kijken, veerkracht te ontwikkelen en taakgericht te werken

KiVa
Kinderen die met plezier naar IKC Waterrijk gaan, ontwikkelen zich beter. Daarom vinden wij de sfeer in de groepen en lekker in je vel zitten belangrijk. Wij werken met het programma KiVa. Het komt uit Finland en zet in op positieve groepsvorming. De nadruk ligt op de groep als geheel. Op die manier voelt iedereen zich verantwoordelijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Daarnaast stimuleert het programma de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen zich bijvoorbeeld in te leven in een ander en om hun emoties te herkennen en hiermee om te gaan. Hierdoor ontstaat er een prettige sfeer op school.