Wie zijn wij?

IKC Waterrijk is gelegen in het hart van Noord-Scharwoude. Binnen ons Integraal Kindcentrum (IKC) werken opvang en onderwijs nauw samen. Gezamenlijk streven we naar een naadloze overgang tussen opvang en onderwijs, met een compleet pakket van voorschoolse opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar.

Peuteropvang de Ottertjes
Peuters hebben een natuurlijke drang om de wereld te ontdekken, te leren en zich te ontwikkelen. Ze verlangen naar interactie met andere kinderen, samen spelen en delen. Al deze aspecten komen aan bod in onze peuteropvang. Op een speelse en creatieve wijze bereiden we uw kind voor op de basisschool.

Buitenschoolse opvang Wiplala
Onze BSO is uitdagend, sportief en creatief. Kinderen spelen samen, sluiten vriendschappen of lezen lekker een boek in een hoek. Alles kan, want het is de vrije tijd van uw kind: niets hoeft. De pedagogisch medewerkers plannen elke dag verschillende activiteiten waar uw kind aan mee kan doen. Ook zijn er uitstapjes en workshops.

Basisschool
Het onderwijs op IKC Waterrijk is toekomstgericht en uitdagend. Wij noemen ons onderwijs ‘Rijkonderwijs’. Persoonlijke aandacht voor uw kind staat centraal. Leerlingen mogen voor een deel zelf kiezen hoe zij hun tijd invullen. Zo stimuleren we eigenaarschap en kunnen zij zich op het eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Samen werken aan de toekomst is onze missie en voornaamste opdracht. Bij IKC Waterrijk streven we ernaar uitdagend onderwijs te bieden vanuit onze onderwijskundige visie, waarbij persoonlijke aandacht voor uw kind centraal staat.