Ouderraad


Binnen onze school vinden diverse activiteiten plaats, zoals schoolreisjes, sportdagen, vossenjachten en vieringen zoals Sinterklaas- en Kerstfeest. Deze waardevolle activiteiten worden met veel zorg en toewijding georganiseerd door betrokken ouders die deel uitmaken van onze oudervereniging.

Om deze activiteiten financieel mogelijk te maken, vragen wij ouders om een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op € 42,50 per kind per schooljaar. Deze financiële steun is van onschatbare waarde en maakt het mogelijk om niet alleen leuke, maar ook leerzame ervaringen te bieden aan onze leerlingen.

De oudervereniging vervult een cruciale rol in het realiseren van deze activiteiten, en we zijn enorm dankbaar voor hun inzet. Zonder hun toewijding zouden vele van deze bijzondere momenten niet kunnen plaatsvinden.

Wij willen ouders aanmoedigen om, indien mogelijk, een bijdrage te leveren aan de oudervereniging. U kunt zich aansluiten als lid of overwegen om beschikbaar te stellen voor een functie binnen het bestuur. Op deze manier kunt u direct bijdragen aan het creëren van onvergetelijke ervaringen voor alle leerlingen en de schoolgemeenschap als geheel. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan het verrijken van het schoolleven.

Ouderparticipatie
Veel ouders zijn actief betrokken bij ons onderwijs. Hier zijn wij erg blij mee! Ouders nemen deel aan werkgroepen en helpen bij de organisatie van leuke activiteiten of sportdagen. Wilt u af en toe helpen met het schoonmaken van de leermiddelen? Bent u handig en helpt u graag kleine reparaties uit te voeren? Of vindt u het leuk de kinderen voor te lezen op school? Dan bent u van harte welkom!

Niet alleen wij stellen uw hulp zeer op prijs, ook kinderen vinden het fijn als hun ouders bij de school betrokken zijn. U kunt er ook voor kiezen om klassenouder te worden. Een klassenouder is het aanspreekpunt van de leerkracht wanneer er iets georganiseerd wordt voor de groep en houdt contact met andere ouders.