Leerlingenraad


De leerlingenraad is een vertegenwoordigend orgaan bestaande uit leerlingen, meestal gekozen uit verschillende klassen of groepen binnen een school. Het doel van een leerlingenraad is om de stem van de leerlingen te laten horen en hun belangen te behartigen binnen de school.

Wat doet de leerlingenraad:

  • De leerlingenraad kan kwesties bespreken die van invloed zijn op de leerlingen, zoals schoolbeleid, regels en evenementen.
  • Ze kunnen advies uitbrengen aan de directie over zaken die relevant zijn voor de leerlingen, bijvoorbeeld over schoolactiviteiten of de inrichting van de school.
  • De leerlingenraad kan betrokken zijn bij het organiseren van evenementen, projecten, of andere activiteiten binnen de school.
  • Zij zijn het communicatiekanaal tussen de leerlingen en de directie, waarbij de raad feedback geeft en informatie verspreidt onder de leerlingen.

Het doel van een leerlingenraad is om inspraak en participatie van leerlingen te bevorderen, waardoor zij een actieve rol kunnen spelen in de besluitvorming en het verbeteren van de schoolomgeving.